Distribuce Zevar

2. 5. 11

Naše společnost je distributorem teplonosných kapalin Zevar a významným zástupcem v oblasti médií pro klimatizační a chladící techniku.

Jedná se hlavně o tyto teplonosná média:

 

-  CONVECTheat® EG  -  Monoethylenglykol

Kapalná směs na bázi monoethylenglykolu (MEG), která se používá jako teplonosný přípravek s nízkým bodem tuhnutí v topných systémech, tepelných čerpadlech, chlazení a klimatizací.

 

-  CONVECTheat® EG  -  Monopropylenglykol

CONVECTheat ECO je kapalina na bázi monopropylenglykolu (MPG), který je definován jako ekologicky bezpečná kapalina bez škodlivého vlivu na životní prostředí. Koncentrát vyrobený z MPG se používá jako teplonosná kapalina s nízkým bodem tuhnutí do topných systémů, tepelných čerpadlel, chlazení a klimatizací.

 

-  CONVECTheat® G  -  Na bázi biologické

CONVECTheat® G je unikátní teplonosná kapalina na biologické bázi upravená speciálními změkčovadly a přídavky pro dosažení požadované nezámrzné teploty

 

Záruční doba na tyto kapaliny je 2 roky, s předpokládanou životností min. 10 let za předpokladu pravidelné kontroly stavu kapaliny.