Optimit ČlánkyČlánky z webu optimit.czhttp://www.c-lab.czcsVýhody teplonosné kapaliny Solan Pro na bázi octanu a mravenčanu draselného oproti monopropylenglykoluhttp://www.c-lab.cz/rubrika-3/hot-clanek/Wed, 02 Sep 2009 13:50:00 +02002.9.2009 13:50 Dovolujeme si Vás upozornit na výhody zjištěné při srovnání teplonosných kapalin SOLANu Pro na bázi octanu a mravenčanu draselného a monopropylenglykolu. Obě porovnávané kapaliny jsou netoxické, ekologické, biologicky odbouratelné. Názvosloví, pojmyhttp://www.c-lab.cz/rubrika-1/druhy-clanek/Wed, 02 Sep 2009 13:39:00 +02002.9.2009 13:39 Monopropylenglykol, též. nazýván jako propylenglykol; 1,2-propandiol; propan-1,2-diol; 1,2-dihydroxypropan; methylethylglykol nebo methylethylenglykol, případně jen jednoduchou zkratkou MPG. Chemický vzorec: HO-CH 2-CH(OH)-CH 3 či HOCH2CH3CH2OH, sumární vzorec: C3H8O2 CASn 57-55-6, ES 200-338-0 Organická sladká sloučenina, čirá, bezbarvá, viskozní tekutina bez zápachu, lehce nasládlá, netoxická a biologicky odbouratelná. Není klasifikována jako nebezpečná a tudíž nepodléhá ADR. Vyrábí se hydratací propylenoxidu nebo přeměnou glycerolu, což je vedlejší produkt při výrobě bionafty. Monoethylenglykol, též. nazýván jako monoetylenglykol, ethylenglykol, etylenglykol, ethano-1,2-diol; 1,2-ethandiol či ethylalkohol, případně zkratkou MEG. Chemický vzorec HOCH2CH2OH, sumární vzorce: C2H4(OH)2 nebo C2H6O2 CASn 107-21-1, ES 203-473-3 Viskózní jedovatá kapalina sladké chuti, bez barvy a zápachu. Vzhledem k vysokému obsahu kyseliny glykolové a kyseliny šťavelové je klasifikovaná jako zdraví škodlivá a musí být zákonně označená symbolem Xn. Ve formě koncentrátu podléhá v množství převyšujícím 1000L předpisům ADR. Ethylenglykol se vyrábí z ethylenu přes ethylenoxid, který reaguje s vodou za vzniku ethylenglykolu.