Autorizovaný dodavatel glykolových i neglykolových teplonosných kapalin PEKASOL, speciálních maziv a autokosmetiky.

Názvosloví, pojmy

2. 9. 2009

Monopropylenglykol, též. nazýván jako propylenglykol; 1,2-propandiol; propan-1,2-diol; 1,2-dihydroxypropan; methylethylglykol nebo methylethylenglykol, případně jen jednoduchou zkratkou MPG.

 

Chemický vzorec: HO-CH 2-CH(OH)-CH 3 či HOCH2CH3CH2OH, sumární vzorec: C3H8O2

CASn 57-55-6, ES 200-338-0

Organická sladká sloučenina, čirá, bezbarvá, viskozní tekutina bez zápachu, lehce nasládlá, netoxická a biologicky odbouratelná. Není klasifikována jako nebezpečná a tudíž nepodléhá ADR.

Vyrábí se hydratací propylenoxidu nebo přeměnou glycerolu, což je vedlejší produkt při výrobě bionafty.

 

 

Monoethylenglykol, též. nazýván jako monoetylenglykol, ethylenglykol, etylenglykol, ethano-1,2-diol; 1,2-ethandiol či ethylalkohol, případně zkratkou MEG.

Chemický vzorec HOCH2CH2OH, sumární vzorce: C2H4(OH)2 nebo C2H6O2

CASn 107-21-1, ES 203-473-3

Viskózní jedovatá kapalina sladké chuti, bez barvy a zápachu. Vzhledem k vysokému obsahu kyseliny glykolové a kyseliny šťavelové je klasifikovaná jako zdraví škodlivá a musí být zákonně označená symbolem Xn. Ve formě koncentrátu podléhá v množství převyšujícím 1000L předpisům ADR.

Ethylenglykol se vyrábí z ethylenu přes ethylenoxid, který reaguje s vodou za vzniku ethylenglykolu.


15. 1. 2022  03:07
Thomasfug
more info here  
jaxx
15. 1. 2022  02:53
Daviddak
Check Out Your URL  
jaxx liberty wallet
15. 1. 2022  02:42
WilliamWinny
my sources  
jaxx liberty
15. 1. 2022  01:14
Daviddak
Continue Reading  
jaxx web
15. 1. 2022  01:09
WilliamWinny
browse around this web-site  
jaxx wallet
15. 1. 2022  00:24
Daviddak
have a peek here  
jaxx web wallet
14. 1. 2022  23:59
Daviddak
try this website jaxx web wallet
14. 1. 2022  23:34
Daviddak
blog here  
jaxx liberty wallet
14. 1. 2022  23:10
Daviddak
you can check here  
jaxx web wallet
14. 1. 2022  22:57
RobertBut
our website  
jaxx web