Výhody teplonosné kapaliny Solan Pro na bázi octanu a mravenčanu draselného oproti monopropylenglykolu

2.9.2009 13:50   Rubrika 1, Rubrika 3

Dovolujeme si Vás upozornit na výhody zjištěné při srovnání teplonosných kapalin SOLANu Pro na bázi octanu a mravenčanu draselného a monopropylenglykolu. Obě porovnávané kapaliny jsou netoxické, ekologické, biologicky odbouratelné.

 


Dovolujeme si Vás upozornit na výhody zjištěné při srovnání teplonosných kapalin SOLANu Pro na bázi octanu a mravenčanu draselného a monopropylenglykolu.

-          obě porovnávané kapaliny jsou netoxické, ekologické, biologicky odbouratelné

-          Solan Pro má nižší hodnotu viskozity, což přináší mnohem menší nároky na čerpací práce (dle výrobce Solanu o 30-40% za předpokladu použití správného čerpadla). Nejenže tak šetříte energii, ale také rozdíl při investici do menšího čerpadla oproti silnějšímu v případě provozování okruhu s propylenglykolem

-          Solan Pro má větší tepelnou kapacitu a příznivější přestup tepla, což znamená další úspory při volbě výměníku, jehož teplosměnná přestupová plocha může být menší.

-          životnost Solanu Pro je delší než životnost glykolu

-          náklady na likvidaci Solanu Pro jsou takřka nulové či skutečně nízkonákladové. Naproti tomu likvidace glykolů se provádí ve speciálních spalovnách a cena této likvidace se pohybuje kolem 6,- Kč za litr