CONVECTheat® G je unikátní teplonosná kapalina na biologické bázi upravená speciálními změkčovadly a přídavky pro dosažení požadované nezámrzné teploty

Záruční doba na tyto kapaliny je 2 roky, s předpokládanou životností min. 10 let za předpokladu pravidelné kontroly stavu kapaliny.

(více)

Teplonosná kapalina PEKASOL 2000 Solan je technologicky vyspělejší nástupce kapalin PEKASOL 2000. V první fázi byl prodáván pod obchodním názvem PEKASOL SOLAN Pro, nyní bude distribuován pod obchodním označením PEKASOL 2000 Solan.

(více)

Naše společnost je distributorem teplonosných kapalin Zevar a významným zástupcem v oblasti médií pro klimatizační a chladící techniku.

Jedná se hlavně o tyto teplonosná média:

 

-  CONVECTheat® EG  -  Monoethylenglykol

Kapalná směs na bázi monoethylenglykolu (MEG), která se používá jako teplonosný přípravek s nízkým bodem tuhnutí v topných systémech, tepelných čerpadlech, chlazení a klimatizací.

 

-  CONVECTheat® EG  -  Monopropylenglykol

CONVECTheat ECO je kapalina na bázi monopropylenglykolu (MPG), který je definován jako ekologicky bezpečná kapalina bez škodlivého vlivu na životní prostředí. Koncentrát vyrobený z MPG se používá jako teplonosná kapalina s nízkým bodem tuhnutí do topných systémů, tepelných čerpadlel, chlazení a klimatizací.

 

-  CONVECTheat® G  -  Na bázi biologické

CONVECTheat® G je unikátní teplonosná kapalina na biologické bázi upravená speciálními změkčovadly a přídavky pro dosažení požadované nezámrzné teploty

 

Záruční doba na tyto kapaliny je 2 roky, s předpokládanou životností min. 10 let za předpokladu pravidelné kontroly stavu kapaliny.

(více)

Hlavni Stranka

Společnost C-LAB Services je již přes dvacet let aktivní zejména v těchto oborech:

 

 

 

- vývoj a obchod s teplonosnými kapalinami, glykolovými i neglykolovými,

   a speciálními teplonosnými médii

 

 

 

 

- maziva a brusiva - přípravek WD-40 i speciální maziva, průmyslová brusiva

 

 

 

 

 

  - i-Tech - speciální elektrotechnika, řídící systémy a výpočetní technika 

 

 

 

 

 

 

PEKASOL 2000 a SOLAN Pro

Firma C-LAB Services je výhradním distributorem teplonosných kapalin ®PEKASOL 2000 a ®SOLAN Pro v České a Slovenské republice.

WD-40 a maziva

Firma C-LAB Services je distributorem přípravku WD-40, skupiny přípravků 3-IN-ONE a celé řady dalších maziv a lepidel.

 

Značková brusiva

Firma C-LAB Services je distributorem značkových brusiv a nástrojů firmy SAINT-GOBAIN Abrasives, s.r.o. Informujte se na nabízený sortiment.

Média ConvectHeat

Firma C-LAB Services je distributorem a partnerem pro servisní dodávky médií vyráběných firmou ZEVAR, s.r.o.