Autorizovaný dodavatel glykolových i neglykolových teplonosných kapalin PEKASOL, speciálních maziv a autokosmetiky.

Rubrika 1

Dovolujeme si Vás upozornit na výhody zjištěné při srovnání teplonosných kapalin SOLANu Pro na bázi octanu a mravenčanu draselného a monopropylenglykolu. Obě porovnávané kapaliny jsou netoxické, ekologické, biologicky odbouratelné.

Názvosloví, pojmy

2. 9. 2009
Monopropylenglykol, též. nazýván jako propylenglykol; 1,2-propandiol; propan-1,2-diol; 1,2-dihydroxypropan; methylethylglykol nebo methylethylenglykol, případně jen jednoduchou zkratkou MPG. Chemický vzorec: HO-CH 2-CH(OH)-CH 3 či HOCH2CH3CH2OH, sumární vzorec: C3H8O2 CASn 57-55-6, ES 200-338…