Autorizovaný dodavatel glykolových i neglykolových teplonosných kapalin PEKASOL, speciálních maziv a autokosmetiky.

Technická specifikace WD 40

Společnost C-LAB Services s.r.o. je distributorem WD-40® již od roku 1992. A za tu dobu získala řadu zkušeností z používání WD-40® v mnoha oblastech. Nenaleznete-li zde odpovědi na Vaše otázky, neváhejte nás prosím kontaktovat na čísle  549410185.  Dokumentace o které se zde budeme zmiňovat se vztahuje pouze k výrobku WD-40® dodávaného společností C-LAB Services s.r.o., nebo jejími smluvními partnery. V České republice se totiž pravidelně vyskytují plagiáty WD-40 různé kvality. 

Antikorozní vlastnosti

WD-40  byl původně navržen jako "dočasný" antikorozní prostředek. "Dočasný" znamená na krátkou dobu, ale v praxi to znamená, že může být použit v oblastech, kde "trvalá" ochrana být použita nemůže. vytváří tenkou vrstvu, která ochrání povrch před vlivy okolí. WD-40® neváže vodu a není jej nutné obnovovat 2x do roka tak, jako v některých jiných případech konzervace. Pro ilustraci uvádím příklad konzervace ručních palných zbraní. Jesliže je zbraň uložena v truhlíku a zabalena do PE fólie, je perioda obnovy konzervační vrstvy 5 let. Antikorozní vlastnosti jsme pro potřeby armády testovali u VZS PHM 150 Brno.

Vodoodpudivost, elektrická pevnost

WD-40® má schopnost vytěsňovat vodu díky nízkému povrchovému napětí. Tuto vlastnost můžeme rovněž popsat reklamním sloganem „WD-40® je mokřejší než voda.“ V praxi je toto možné demonstrovat tak, že smočíme kovový povrch vodou a poté jej postříkáme WD-40®. Voda z povrchu zteče ve formě kuliček. Dále oceníme WD-40® při mokrém rozdělovači zapalování automobilu. Voda zde způsobuje zkratování kontaktů vysokonapěťových kabelů a palce rozdělovače. Po nastříkání WD-40® do víčka rozdělovače jej opět nasadíme a okamžitě odjíždíme s nastartovaným motorem. Obdobně vyřešíme zprovoznění mokrého elektromotoru (např. po záplavě). Po odpojení ze sítě všechny části motoru (zejména ložiska) pečlivě očistíme od mechanických nečistot proudem vody. Poté jej důkladně prostříkáme WD-40®. Po odpaření rozpouštědla z prostoru motoru, tj. minimálně 1 hodina, spustíme motor a naprázdno jej necháme běžet cca 1 hodinu. Pak můžeme přistoupit k plné zátěži. Dle zkušebního protokolu z JME vykazuje WD-40® el. pevnost 42,8kV  / 2,5mm.

Přímé vystavení klimatickým vlivům

Je samozřejmě velmi obtížné předpovídat účinky za aktuálních vnějších podmínek, protože ty se liší místo od místa, čas od času. Všeobecně kompletně ochrání ocel po dobu asi 30 dnů ve vnějším prostředí, tedy vystavené přímému slunci a působení deště. Použití WD-40® pod přístřeškem zajistí ochranu po dobu od 3 do 6 měsíců. V uzavřeném prostoru chrání WD-40® materiál min. 1 rok. Selhání ochrany je závislé na přímém vlivu vodních srážek a jako většina organických povlaků na působení ultrafialového záření ze slunce.

Vzlínavost

Díky smáčecí schopnosti je WD-40® také vynikající “povolovač”. Smáčí nejen kovové povrchy, ale i části rzi, jiné prvky koroze, vodní kámen a jiné nánosy minerálů.WD-40® narušuje vazby mezi částicemi, které jsou příčinou nánosu, a proto je poté velmi jednoduché tyto nánosy odstranit. Stejným způsobem WD-40® naruší vazbu u zatuhlých matic a šroubů nebo jiných zatuhlých mechanismů. Bohužel pro tento charakteristický rys WD-40® zatím, podle vyjádření Národního střediska pro standardy v USA, neexistuje spolehlivý test. 

Mazací schopnosti

Tenká vrstva, kterou WD-40® zanechává, má výborné mazací schopnosti. Opět uvedu příklad. Automatické i poloautomatické zbraně mají kluzné plochy (většinou kov-kov). Po použití WD-40® jako konzervantu musí být zabezpečena i provozuschopnost zbraně, zejména hladký chod závěru. Pro tento účel firma C-LAB Services s.r.o. testovala WD-40® mazací schopnosti u VZS PHM 150 Brno.  Velmi důležitá je u WD-40® skutečnost, že efektivně maže v teplotním rozmezí od -73 do 1400C. Velmi dobrou referencí je celoroční používaní WD-40® k mazání výhybek společností České dráhy a.s.