Autorizovaný dodavatel glykolových i neglykolových teplonosných kapalin PEKASOL, speciálních maziv a autokosmetiky.

Kapaliny CONVECTheat

 CONVECTheat EG

Kapalná směs na bázi MONOETYLENGLYKOLU (MEG), která se používá jako teplonosný přípravek s nízkým bodem tuhnutí v topných systémech, tepelných čerpadlech, klimatizaci a chlazení. Standardní záruční doba na kapalinu je 3 roky, v případě pravidelné odborné roční kontrole a doplnění

lze prodloužit životnost na 5 let. Barva kapaliny se standardně zelená s nezámrznou teplotou koncentrátu -80°C s bodem varu 180°C.

Upozornění: MONOETHYLENGLYKOL (MEG) je látka definovaná jako ekologicky nebezpečná! Pro použití koncentrátu na bázi MEG je nutné dvojité jištění systému pro případ úniku koncentrátu z topných/chladících systémů!

Po ukončení životnosti je nutno provést zákonem stanovenou ekologickou likvidaci!

CONVECTheat ECO

EKOLOGICKÁ nemrznoucí náplň do topných a chladících systémů, tepelných čerpadel a klimatizací.

CONVECTheat ECO je kapalina na bázi MONOPROPYLENGLYKOLU, který je definován jako ekologicky BEZPEČNÁ kapalina bez škodlivého vlivu na životní prostředí. Koncentrát vyrobený z MPG se používá jako teplonosný koncentrát s nízkým bodem tuhnutí v topných systémech, tepelných čerpadlech, chlazení a klimatizaci. Pro další použití se ředí vodou.

Standardní záruční doba na kapalinu je 3 roky, v případě pravidelné odborné roční kontrole a doplnění lze prodloužit životnost na 5 let. Barva kapaliny je standardně zelená.

Nezámrzná teplota koncentrátu je -80°C s bodem varu 180°C.

Koncentrát na bázi MPG je ekologicky bezpečná kapalina a nevyžaduje žádná dodatečná opatření ani jištění v případě úniku kapaliny ze systému. Po ukončení životnosti kapaliny je nutná ekologická likvidace odpadu.

CONVECTheat BIO

EKOLOGICKÁ nemrznoucí náplň na BIOLOGICKÉ bázi určená do primárních okruhů tepelných čerpadel.

CONVECTheat BIO 95 je koncentrát se zvýšenou odolností proti mrazu.

Kapalná směs na bázi ethylalkoholu, která se používá jako teplonosný přípravek s nízkým bodem tuhnutí do primárních okruhů tepelných čerpadel. V menším rozsahu i do chladících okruhů. Pro další použití se ředí vodou.

Záruční doba na kapalinu je 2 roky, v případě pravidelné odborné roční kontrole a doplnění lze prodloužit životnost na 5 (BIO 93)/ 5 (BIO 95) let.

Nezámrzná teplota koncentrátu je -75°C (BIO 93) / -80°C (BIO 95) s bodem varu 80°C.

Barva kapaliny se standardně zelená. Vhledem k bezzápachovosti koncentrátu se kapalina deodorizuje pro identifikaci v případ úniku kapaliny ze systému. Koncentrát na lihové bázi je ekologicky nezávadný a nevyžaduje žádná dodatečná opatření ani jištění v případě úniku kapaliny ze systému.

Po ukončení životnosti je kapalina recyklována přerafinací pro opětovné použití.

K doplňování a čistění primárních okruhů tepelných čerpadel a chladících okruhů s náplněmi CONVECTheat BIO 93 a CONVECTheat BIO 95 se používá speciální, vysoce koncentrovaná kapalina na bázi ethylalkoholu s velmi vysokou odolností proti mrazu. Jedná se o CONVECTheat BIO 100. Tato kapalina je taktéž vhodná k průmyslovým desinfekcím.

V dodávaném koncentrátu je obsažen polyfunkční inhibitor koroze zabezpečující ochranu kovových součástí okruhu před korozí až do naředění na 33 %. Koncentrát dále obsahuje měkčící přísadu pro zvýšení odolnosti vůči pryži a další měkčící přísady.

Barva kapaliny je standardně zelená. Vhledem k bezzápachovosti koncentrátu se kapalina parfémuje pro identifikaci v případ úniku kapaliny ze systému.

Životnost kapaliny je 10 let za předpokladu pravidelné odborné roční kontrole a doplnění revitalizační směsí. Záruční doba na kapalinu je 2 roky. Po ukončení životnosti kapaliny přerafinací recyklována pro opětovné použití. 

Nezámrzná teplota koncentrátu je -120°C s bodem varu 78°C.