Autorizovaný dodavatel glykolových i neglykolových teplonosných kapalin PEKASOL, speciálních maziv a autokosmetiky.

PEKASOL 2000 Solan

Ekologická bezglykolová teplonosná kapalina ®PEKASOL 2000 Solan je vodný roztok organických solí (octanu a mravenčanu draselného) a složek, které zabraňují koroznímu a eroznímu opotřebení a výrazně tak prodlužují životnost zařízení. Pekasol 2000 je určený do uzavřených sekundárních okruhů klimatizací, průmyslových chlazení, tepelných čerpadel, ledobank apod.

Jedná o kapalinu netoxickou a neekotoxickou, nehořlavou a biologicky lehce odbouratelnou. Díky nezávadnosti je tento produkt předurčený i pro použití v potravinářském průmyslu a pro tyto potřeby je obarven modrým potravinářským barvivem, které umožní včas detekovat případné netěsnosti zařízení a předejít haváriím či kontaminaci potravin.

Provozní teploty kapaliny jsou v rozmezí -60°C do +45°C, krátkodobě může teplota stoupnout na +60°C. Jelikož se Pekasol 2000 chová jako elektrolyt, dosahuje vynikajících hodnot přenosu tepla a energie. Díky této vlastnosti a vyššímu pH odstraňuje galvanicky pokovené povrchy (např. pozink), lak nanesený elektroforézou, korozi, nečistoty a vodní kámen. Po aplikaci kapaliny do zařízení se uvedené látky uvolní a tento inkrust je nutno odfiltrovat, a proto se v zařízeních s Pekasolem musí nacházet filtrační jednotka. Na očištěném vnitřním povrchu potrubí se vytvoří vodovzdorná vrstva, která zabraňuje vzniku koroze a vytváření usazenin.

Standardně je Pekasol dodáván jako hotový produkt v koncentraci na požadovaný bod tuhnutí, tzn. že se již neředí vodou. I doplňování systému je možné pouze totožnou látkou a nikdy ne vodou. Mezi běžné produkty patří Pekasol 2000 -10, -15, -20, -25 a -30 (Číslo za názvem Pekasol 2000 znamená bod tuhnutí kapaliny, tedy Pekasol 2000 -15 začíná krystalizovat při -15 0C.) Jsme schopni dodat i speciální roztoky na jiný bod tuhnutí, přímo podle potřeb a požadavku zákazníka, až do -60 0C.

 

Dodávky jsou realizovány ve vratných tisícilitrových kontejnerech, v autocisterně, v plastových kanystrech o objemu 25 litrů, 50 litrových barelech nebo v 200 litrových sudech.

 

Shrnutí nejdůležitějších vlastností Pekasolu 2000

·             bod tuhnutí až –60°C

·             obarven namodro pro včasnou detekci netěsnosti zařízení

·             netoxický a neekotoxický, ekologicky lehce odbouratelný

·             nehořlavý a nevýbušný

·             prodlužuje životnost zařízení

·             provádí pasivaci kovů teplosměnných ploch

·             životnost nad 10 let při správném technologickém způsobu užití

              a pravidelných kontrolách kapaliny

·             levná a jednoduchá likvidace

·             nepodléhá předpisům ADR