Autorizovaný dodavatel glykolových i neglykolových teplonosných kapalin PEKASOL, speciálních maziv a autokosmetiky.

Fyzikální vlastnosti 30

Termofyzikální vlastnosti – PEKASOL 2000 do -30 °C

 

Hustota

Tepelná vodivost

Měrná tepelná kapacita

Dynamická viskozita

Kinematická viskozita

Součinitel objemové roztažnosti

tC

ρ

λ

cp

µ

ν

β

°C

g/cm3

W/m*K

kJ/kg*K

mPa*s

mm2/s

0,001/K

-30

1.212

0.453

2.88

13.68

11.28

0.231

-25

1.210

0.458

2.90

10.59

8.75

0.220

-20

1.209

0.463

2.91

8.37

6.92

0.207

-15

1.207

0.467

2.93

6.73

5.57

0.190

-10

1.206

0.472

2.95

5.50

4.57

0.167

-5

1.204

0.476

2.96

4.58

3.80

0.141

0

1.202

0.481

2.98

3.86

3.21

0.086

5

1.200

0.486

2.99

3.30

2.75

0.124

10

1.198

0.490

3.00

2.86

2.38

0.162

15

1.196

0.495

3.02

2.50

2.09

0.200

20

1.194

0.500

3.03

2.21

1.85

0.238