Autorizovaný dodavatel glykolových i neglykolových teplonosných kapalin PEKASOL, speciálních maziv a autokosmetiky.

Fyzikální vlastnosti 20

Termofyzikální vlastnosti – PEKASOL 2000 do -20 °C

 

Hustota

Tepelná vodivost

Měrná tepelná kapacita

Dynamická viskozita

Kinematická viskozita

Součinitel objemové roztažnosti

tC

ρ

λ

cp

µ

ν

β

 °C

g/cm3

W/m*K

kJ/kg*K

mPa*s

mm2/s

0,001/K

-20

1.168

0.481

3.09

6.64

5.69

0.211

-15

1.166

0.486

3.11

5.38

4.61

0.230

-10

1.165

0.491

3.12

4.43

3.80

0.248

-5

1.163

0.496

3.14

3.70

3.18

0.266

0

1.162

0.501

3.15

3.13

2.69

0.285

5

1.160

0.506

3.16

2.69

2.31

0.303

10

1.158

0.511

3.18

2.33

2.01

0.321

15

1.156

0.516

3.19

2.04

1.77

0.339

20

1.154

0.521

3.20

1.81

1.57

0.356